• Cito-toets in groep 4

   

  Kinderen die in groep 4 zitten maken ieder jaar de Cito-toets van het LVS. De eerste Cito wordt afgenomen in januari en wordt M4 genoemd. De tweede Cito van groep 4 is in mei of juni en wordt E4 genoemd. Wat is nu fijn om als ouder te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito’s M4 en E4. Daardoor bent u helemaal geïnformeerd.

   

  1 Welke toetsen nemen we af?

  Om aan te vangen gaat het om deze toetsen die worden afgenomen: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die tot dan toe behandeld is. Onder andere: vermenigvuldigen en delen tot en met honderd, de tafels en grote sommen. Wat betreft spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Het onderdeel woordenschat wordt getest middels de woorden die kinderen in deze groep zouden moeten kunnen toepassen. Begrijpend lezen gaat over de manier waarop kinderen teksten begrijpen. Deze onderdelen komen tijdens de lessen voorbij en moeten kunnen worden toegepast.

   

  2 Hoe gebruiken we de toetsen?

  Met welk doel neemt de school deze Cito’s bij kinderen af? Waarom willen ze alles weten van de uitslag en scores? De basisschool doet er alles aan om de leerlijn van kinderen zichtbaar te maken. Door elk jaar twee keer een Cito te doen zijn leeropbrengsten te meten. De docenten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas naar verwachting groeien. Wanneer dat niet het geval is, kan een plan worden gecreëerd om de leerling te helpen. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom naar de middelbare school. Scores van toetsen helpen bij die verwijzing.

   

  3 Kun je je kind voorbereiden op de toetsen?

  Het is normaal zo dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op belangrijke toetsen die in januari en mei worden gedaan. De inhoud van de toetsen komt aan bod in de reguliere lessen. Het mag dus aangenomen worden dat kinderen vanzelf worden klaargestoomd voor de Cito-toetsen M4 en E4. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is lastiger, ook de wijze waarop vragen gesteld worden is anders dan leerlingen gewend zijn van methodetoetsen. Niet zo gek dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. Educazione’s Cito-oefenboeken kunnen gebruikt worden om kinderen zeer goed voor te bereiden op zowel de M4- als de E4-toets.

   

  4 Oefenboeken voor thuis

  Educazione heeft drie complete oefenboeken uitgebracht, speciaal voor groep 4. In het eerste deel worden leerlingen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Deel 3 is het meest complete Cito oefenboek en betreft een bundeling van deel 1 en 2. De meer dan 33 oefeningen per deel bieden de oefenboeken volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind voor te bereiden. Op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling, woordenschat en taal komt alles aan de orde. De oefenboeken van uitgeverij Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen op school. De oefenboeken zijn in boekvorm of digitaal bestelbaar. Bezoek voor aanvullende informatie deze website.

   

  5 Samenvatting

  Zodra je kind in groep 4 zit worden twee zeer belangrijke toetsen gedaan: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn van belang omdat ze de leerlijn van leerlingen en groepen in beeld brengen. Leerkrachten gebruiken de uitslagen van de toetsen om kinderen verder te helpen. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen extra voor te bereiden op deze Cito-toetsen. Educazione’s oefenboeken komen daarbij zeker van pas. In deze Cito-toets Oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer uitgebreid voorbereid op de toetsen van het vierde leerjaar.

 • The Blog

  Alles over het onderwijs

  Ben jij de ouder van een kind dat in groep 4 zit? Dan is er veel informatie waar je wel eens wat meer over zou willen weten. Hoe gaat het nu met vakken als schrijven en rekenen en hoe werkt de emotionele ontwikkeling bij kinderen in groep 4? Hoe zit het nu eigenlijk met al de toetsen, zoals de...
  Podcasts die je online kunt luisteren zijn erg in en worden door velen gehoord. Iedereen die dat wil kan een podcast starten en een vast publiek vergaren, zoals een radiostation. In het onderwijs zien we steeds vaker podcasts opgericht worden. Dat kunnen podcasts zijn van docenten of andere...
  All Posts
  ×